Erwten

Tuinerwten fijn

diameter 8,2 à 9,3mm

4 x 2,5kg

Tuinerwten extra/zeer fijn

extra fijn diameter < 7,50mm of zeer fijn

4 x 2,5kg